רועי סהר – סמנכ”ל נכסים

 

 

(L.L.B) עורך דין

 

(M.A) מוסמך בנדל”ן

 

(M.B.A) מוסמך במנהל עסקים