גיא גב – סמנכ”ל ביצוע ומהנדס ראשי

 

(B. Sc.) מהנדס אזרחי

 

(.M.B.A) מוסמך מנהל עסקים