פארק ת.מ.ר – רכבת רחובות

פרויקט מסחר ומשרדים – תחנת רכבת רחובות

בימים אלו מקדמת הקבוצה תכנון מפורט למתחם שבבעלותה – פרויקט מסחר ומשרדים בסמוך לתחנת הרכבת ברחובות בפארק ת.מ.ר.

הפרויקט יכלול שטחי מסחר, משרדים, מרפאות ושימושים מגוונים נוספים אשר יהוו כחלק בלתי נפרד מתנועת ההמונים בסמיכות לתחנת הרכבת, בפארק הטכנולוגיה ברחובות.

ייחודו של הפרויקט הינו בסמיכותו למכון ויצמן ולתחנת הרכבת כאמור.

שטח הפרויקט הינו כ- 30 אלף מ”ר חניונים + כ – 40 אלף מ”ר שטחי מסחר, משרדים ושימושים נוספים

היתרים צפויים ותחילת ביצוע 2022-2021


בשלב זה בנויים במקום ומיועדים להשכרה כ- 10,000 מ”ר מבני תעשייה ואחסנה.

לפרטים: 03-9643028

עידן 053-2252102 idan@itzhaki.co.il