תב”ע 1517 – מגרש 133 באר יעקב – בתכנון

באר יעקב – מגרש 133 – בתכנון

בימים אלו, עומלת הקבוצה על תכנון פרויקט של שני בניינים במגרש 133.

כל בניין בן 16 קומות, אשר ימוקמו על תב”ע 1517.

 

לפרטים: 03-9643028 office@itzhaki.co.il