ממגורות – אחסנת תבואות

 

 

קבוצת יצחקי הינה בעלת שטחי תעשייה ואחסנה באזור התעשייה בסמוך לתחנת הרכבת בבני ברק (מול קניון איילון).

בין שטחי התעשייה מוחזקים על ידי הקבוצה גם ממגורות רמיד, שהינן הממגורות הגדולות ביותר באזור המרכז לאחסנת תבואות.