באר יעקב – שכונת מגורים בגוש 4040 – בתכנון

קבוצת יצחקי מקדמת בימים אלו תכנון להקמת שכונת מגורים חדשה בצפון מתחם 4040 באר יעקב על שטחי בעלי קרקע פרטיים.

השכונה תכלול את כל האמצעים החדישים הנדרשים לקיומן של שכונות מודרניות המותאמות לתקופה זאת. בין השאר יתוכננו בשכונה מרכזי מסחר, מרכזי תעסוקה, בית ספר, גני ילדים, מבני ציבור ומאות יח”ד.

השכונה מתוכננת כך שבמרכזה יעבור ציר של הרכבת הקלה אשר תחבר את תושבי השכונה עם תחנת הרכבת הכבדה ותאפשר נגישות לשכונה באופן מהיר למרכז הארץ ולמרכזי תעסוקה בסביבת באר יעקב.