אשקלון

אשקלון

מבנה לתעשייה ולוגיסטיקה,

חד קומתי בשטח של 2,200 מ”ר

בא.ת.דרומי אשקלון