חברת מגדלי מירב (1990) בע"מ הוקמה על ידי קבוצת יצחקי בשנת 1990, בשל הצורך להתמקד בתחום הביצוע והייזום בענף המגורים.
לחברה רשיון ממשלתי של חברת בנייה ג'-5, מהדירוג הגבוה ביותר בתחום הבנייה למגורים, המאפשר לה להקים פרוייקטים בהיקפים בלתי מוגבלים.

קבוצת יצחקי בנתה במהלך שנות פעילותה אלפי יחידות דיור ויש לה את הידע, היכולת והניסיון הנדרשים לתכנון, ניהול, פיקוח והקמה של שכונות מגורים בבנייה רוויה, ושכונות צמודי קרקע.


 
 
© 2008. כל הזכויות שמורות לקבוצת יצחקי