*
*
*

קבוצת יצחקי הינה אחת מקבוצות הנדל"ן הפרטיות הגדולות והמבוססות בארץ.

קבוצת יצחקי הינה קבוצה ותיקה ומאחוריה למעלה מ-30 שנה של ניסיון בפיתוח, ייזום וביצוע בתחומי הבנייה בפרט ובשאר ענפי הנדל"ן בכלל.

הקבוצה ביצעה בעבר ומבצעת בהווה ובהצלחה רבה ייזום ובנייה של שכונות מגורים, מבני מסחר, מבני תעשייה ומבני משרדים בכל רחבי הארץ ובחו"ל.

המקצועיות, מעמדה הפיננסי האיתן של החברה, ניסיונה ומיומנותה מאפשרים לה להמשיך להיות גם בעתיד גורם דומיננטי בפיתוח התשתית והנדל"ן בישראל.

עוצמת החברה באה לידי ביטוי לא רק בחוסנה וביציבותה הכלכלית, אלא גם בידע המצטבר וביחס האישי והחם המוענק לכל אחד מלקוחותיה.

 
© 2008. כל הזכויות שמורות לקבוצת יצחקי